http://funkyimg.com/i/2xHhV.png
ОМЕРТЕ 5,5 ЛЕТ! УРА-УРА!
'if i live, i will kill you. if i die, you are forgiven'
s u c h   i s   t h e   r u l e   o f   h o n o u r
•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
упрощённый шаблон в честь дня рождения